Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Duy Hữu, USA
04/01/2021 10:49

" Đảng viên đi trước, làng nước theo sau "...
Đảng viên báo cáo trước cho làng nước, làng nước báo cáo sau cho đảng viên.
Đảng Búa Liềm đạo tặc là Nhà nước Viêt Cộng đạo chích này... phải đi trước, báo cáo trước cho làng nước.

Làng nước chỉ cần báo cáo cho làng nước chuyện làng nước giúp đỡ làng nước. Làng nước tin làng nước, không dám tin " nhà nước ".

Các bác Dân Việt ta, các bác đông bào ta nghĩ thế nào?

Ơ hay nhỉ... cái Đảng là Nhà nước đạo tặc này, không báo cáo cho nhân dân ta biết chuyện ngân sách... chuyện cướp bóc bao nhiêu...
lại muốn biết chuyện từ thiện, tiền từ thiện của nhân dân bao nhiêu để " xung công ".

Chẳng lẽ... nhà nước ta lại giống cái bọn Việt Cộng " du kích " ," nằm vùng " tham nhũng, tham ô, muốn dân ta báo cáo để " ăn ké ", " giải phóng " tiền bạc từ thiện của dân ta giúp dân ta... đồ mắc dịch... cái bọn dân Búa Liềm " ăn cướp đi trước, lội nước theo sau "... để ăn cắp.

Tiên sư cha... cái thằng Chủ tịch Đảng Hồ này... mày muốn coi " chim " dân tao, mày lại dấu " chim " đảng mày.
Tiên sư bố... cái con Chủ tịch Đảng Hồ kia... mày dấu " bướm " đảng mày, mày lại muồn nhìn " bướm " dân tao.

" Luật pháp " Viêt Cộng làm, Việt Cộng phạm pháp.
Dân Viêt không làm, Dân Việt đéo phải theo.

" Luật Việt Cộng ", bất chính, bất công, bất nhân.
Dân Việt Nam, bất khuất, bất tuân, bất chấp.

Đảng Việt Cộng tất liệt, Dân Việt Nam bất diệt.

Trần Trọng Tiến
05/01/2021 03:13

Chính phủ phải điều tra về việc bán khách sạn Hòa Bình chì có 80 tỉ VNĐ, ngườii mua khách sạn Hòa bình chính là người thân của bà chủ tịch tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy

Annymous
16/10/2021 10:54

Nhóm thú rừng CS ăn chia lẫn nhau, tham nhũng, hối lộ, nói láo, lừa đảo, cướp giật tài sản và dân quyền của dân VN. Trời đất không tha.

Xem toàn trang