Nước thải sinh hoạt xả thẳng ra môi trường: vấn nạn bế tắc?

Phần lớn nước thải sinh hoạt ở Việt Nam, chưa qua xử lý mà đã xả thẳng ra môi trường, là chủ đề nóng tại phiên chất vấn ở Quốc Hội hôm 9/11 vừa qua.
POST A COMMENT

Add your comment by filling out the form below in plain text. Comments are approved by a moderator and can be edited in accordance with RFAs Terms of Use. Comments will not appear in real time. RFA is not responsible for the content of the postings. Please, be respectful of others' point of view and stick to the facts.

COMMENTS

Anonymous
Nov 14, 2020 10:58 AM

"Đảng ta đó trăm tay nghìn mắt".
Vậy mà chằng có "tay" nào chịu lo việc lọc nước thải - cho đất nước VN đỡ bốc mùi hôi thối.
Hay Đảng ta sợ, nếu chi tiền ra xây dựng hệ thống lọc nưóc thải cho tất cả các thành phố của VN, tăng trưởng GDP của VN không còn là 6 hay 7% , mà chỉ còn là 1 hay 2 %?
Nếu đúng vậy, phải tuyên truyền mạnh cho dân biết là... "ở bẩn sống lâu".