Những sự kiện được giới trẻ quan tâm (phần 5)

Việt Nam đang đối diện với những vấn đề cụ thể nào trong thời gian tới? và giới trẻ Việt Nam kỳ vọng, ước nguyện gì cho đất nước trong năm mới 2009.
Trà Mi, phóng viên RFA
2009-02-24
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Nền kinh tế gặp nhiều khó khăn trong năm qua có thể đưa đến nhiều vấn đề xã hội phức tạp tại Việt Nam trong thời gian tới.
Nền kinh tế gặp nhiều khó khăn trong năm qua có thể đưa đến nhiều vấn đề xã hội phức tạp tại Việt Nam trong thời gian tới.
AFP PHOTO

Xem toàn trang