Anonymous says:
18/06/2021 11:56

Thuế carbon của EU - để giúp đỡ các doanh nghiệp của EU dùng năng lượng tái tạo sạch, đắt tiền sản xuất hàng hóa - có cơ hội cạnh tranh với hàng hóa từ các nước (như VN) dùng năng lượng điện bẩn, rẻ tiền, gây ô nhiễm môi trường từ than đá, dầu mỏ.
"Thuế carbon" trong "tự do mậu dịch" của EU chưa phải thách thức lớn với Tư bản Đỏ VN.
Tương lai EU sẽ có Thuế nhân quyền - lập ra Qũy Trợ giúp nhân đạo, dùng để giúp đỡ người lao động ở CH XHCN VN - chừng nào họ vẫn không có công đoàn độc lập, không có bảo hiểm xã hội, vẫn bị bóc lột, bị bần cùng hóa mà không được lên tiếng, không có nhân quyền như các đồng nghiệp ở EU.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang