Anonymous says:
16/11/2020 12:06

Ca ngợi chủ nghĩa đa phương để làm gì? Đa phương mà chẳng để "phương" nào cho nhân dân VN.
Sẽ phụ thuộc hơn nữa vào phương Bắc, vào "một vành đai, một con đường",

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang