Anonymous says:
20/03/2014 06:13

đạo váng chú là thea cách gọi cuả mỗi dân tọc,vi dụ...́ngủỏ̀̉i mỹ, gọi hkác ngủ̀oi pháp,có khi phân ai cũng có.

Anonymous says:
20/03/2014 10:54

đạo vang chú là tên gọi theo tủ̀ng tiến nói.rien của mỗi dân tọc.ví dụ,đạo thiên chúa, là tiến kinh,54 dân tọc ỏ trong một nủỏc viet nam.các tiến nói hkéc nhau,không thể dùng một thủ́̉ tiân đủọ̉c

Anonymous says:
13/05/2011 21:34

nguoi viet nam luon yeu nuoc dan toc viet nam la mot nuoc viet nam la mot chan ly do khong bao gio thay doi

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang