Anonymous says:
23/10/2020 09:32

Kách Mệnh 4.0
"Đô thị thông minh phải do người dân tạo nên"... Còn chính quyền phải duy trì quản lý nhân dân bằng SỔ HỘ KHẨU!

Anonymous says:
23/10/2020 15:50

"Chính quyền nhân dân , phải do người dân tạo nên".. Quyền bầu cử và ứng cử tự-do , dân-chủ thật sự! 🤩

Anonymous says:
23/10/2020 23:34

Một cái đảng toàn bò lãnh đạo không làm được gì mới bán cái cho người dân?

Anonymous says:
24/10/2020 02:35

Nên đặt tên là Đô thị thông minh nhân dân . Vì Việt Nam có Viện kiểm sát nhân dân , Tòa án nhân dân , Công an nhân dân , Quân đội nhân dân , Ủy ban nhân dân . Những chẳng làm gì cho dân .

Anonymous says:
24/10/2020 03:53

Nhìn tên này thấy mà ngao ngán,chán ngấy cho cái đảng cs này...
Tiếng Việt thì cà lăm,tiếng tây tiếng u thì dốt nát,kiến thức chỉ bằng hạt tiêu,mở mồm ra thì toàn những điều ngớ ngẩn,vậy mà cứ thích tra tấn người khác!!!

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang