Anonymous says:
24/03/2021 05:59

Mafia muốn chiếm đất và mafia trong chính quyền bảo kê cho việc chiếm đất đó phối hợp nhịp nhàng, và người dân thì phận ai nấy lo, vài ý kiến phản đối mafia không thèm nghe, mà chiếm thì lợi lộc, tiền bạc vô kể thì ... dại gì mà không làm tiếp!

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang