Vì sao luật sư giỏi từ chối tham gia lãnh đạo Liên đoàn luật sư? (phần1)

Cách nay vài ngày, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu Luật sư lần thứ nhất loan báo: Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ nhất, sẽ diễn ra trong các ngày từ 10 tháng 5 đến 12 tháng 5.
Trân Văn, phóng viên RFA
2009-04-14
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Ý kiến (4)
Share

Độc giả không muốn nêu tên

That nuc cuoi khi ma ap dung luat sai mot cach den kho hieu cua chinh quyen vao chinh mot to chuc dac thu nhu Lien doan LS, nuc cuoi hon nua la chinh Luat Luat su lai do Quoc hoi nuoc CHXHCNVN ban hanh.???

02/12/2009 05:53

Độc giả không muốn nêu tên

That nuc cuoi khi ma ap dung luat sai mot cach den kho hieu cua chinh quyen vao chinh mot to chuc dac thu nhu Lien doan LS, nuc cuoi hon nua la chinh Luat Luat su lai do Quoc hoi nuoc CHXHCNVN ban hanh.???

02/12/2009 05:53

Độc giả không muốn nêu tên

Van la con bai cu ve nhan su cua chinh quyen ma lau nay van thay, can thiep qua sau vao mot to chuc hoi nghe nghiep. Chinh quyen nen co mot cach nhin thong thoang hon nua viec ton trong Luat do chinh Quoc hoi nuoc CHXHCN VN thong qua.

02/12/2009 05:48

Độc giả không muốn nêu tên

Van la con bai cu ve nhan su cua chinh quyen ma lau nay van thay, can thiep qua sau vao mot to chuc hoi nghe nghiep. Chinh quyen nen co mot cach nhin thong thoang hon nua viec ton trong Luat do chinh Quoc hoi nuoc CHXHCN VN thong qua.

02/12/2009 05:48

Xem toàn trang