Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Vì sao luật sư giỏi từ chối tham gia lãnh đạo Liên đoàn luật sư? (phần1)

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.







Độc giả không muốn nêu tên :

That nuc cuoi khi ma ap dung luat sai mot cach den kho hieu cua chinh quyen vao chinh mot to chuc dac thu nhu Lien doan LS, nuc cuoi hon nua la chinh Luat Luat su lai do Quoc hoi nuoc CHXHCNVN ban hanh.???

02/12/2009 05:53

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

That nuc cuoi khi ma ap dung luat sai mot cach den kho hieu cua chinh quyen vao chinh mot to chuc dac thu nhu Lien doan LS, nuc cuoi hon nua la chinh Luat Luat su lai do Quoc hoi nuoc CHXHCNVN ban hanh.???

02/12/2009 05:53

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

Van la con bai cu ve nhan su cua chinh quyen ma lau nay van thay, can thiep qua sau vao mot to chuc hoi nghe nghiep. Chinh quyen nen co mot cach nhin thong thoang hon nua viec ton trong Luat do chinh Quoc hoi nuoc CHXHCN VN thong qua.

02/12/2009 05:48

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

Van la con bai cu ve nhan su cua chinh quyen ma lau nay van thay, can thiep qua sau vao mot to chuc hoi nghe nghiep. Chinh quyen nen co mot cach nhin thong thoang hon nua viec ton trong Luat do chinh Quoc hoi nuoc CHXHCN VN thong qua.

02/12/2009 05:48

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang