Kiên định ‘định hướng xã hội chủ nghĩa’ vì không muốn phải nhận sai lầm

Diễm Thi, RFA
2020-06-10
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Một cảnh sát đứng trước tấm áp phích kỷ niệm 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội vào ngày 3 tháng 2 năm 2020.
Một cảnh sát đứng trước tấm áp phích kỷ niệm 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội vào ngày 3 tháng 2 năm 2020.
AFP

Không có gì mới

Dự thảo văn kiện trình đại hội đảng lần thứ 13 do Ban Tuyên giáo Trung ương đảng cộng sản Việt Nam tổ chức sáng 10 tháng 6 được nói có những điểm mới. Một trong những điểm được cho là mới do Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú báo cáo là, “phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định:

“Tôi nghĩ câu đấy là một sự thừa nhận thất bại của đường lối họ đặt ra, là đến 2020 nước Việt Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển theo định hướng XHCN. Mục tiêu đó không thể đạt được. Bây giờ lại đặt ra đến giữa thế kỷ 21 thì tôi nghĩ không có gì mới cả.

Cái cụm từ “định hướng XHCN” nó không có một ý nghĩa gì cả. Bản thân họ cũng hiểu điều đấy nhưng họ buộc phải nói vậy bởi cái đầu của họ nó thế. Họ đã giương cao ngọn cờ XHCN 70 năm nay. Bây giờ chẳng lẽ lại bảo bỏ XHCN đi để theo tư bản chủ nghĩa thì nó ‘hôi’ quá!”

Tiêu chuẩn CNXH đến nay chưa có gì có thể lượng hóa được mà lại cứ nêu ra. Như vậy họ dẫn người dân đến một cái mơ hồ, cái không thể cân đo đong đếm, tức là không thể nào kiểm chứng được. Đây là một hình thức theo tôi là lừa mị! - TS. Đinh Đức Long

Với tuyên bố của Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú, Tiến sĩ Đinh Đức Long cho rằng đây chỉ là cái bánh vẽ, bởi cho đến bây giờ chưa thấy đưa ra tiêu chuẩn thế nào là XHCN. Ông nhắc lại tại đại hội đảng khóa trước họ nói đến năm 2020 nước ta cơ bản là một nước công nghiệp hóa. Bây giờ 2020 rồi mà chả thấy đâu mà cũng chưa thấy họ kiểm điểm coi vì sao họ chưa làm được và ai chịu trách nhiệm. Ông nói thêm:

“Thứ nhất là họ chả định nghĩa thế nào là XHCN. Thế giới chưa có mô hình nào là CNXH hoàn thiện cả. Ông Nguyễn Phú Trọng từng nói là đến cuối thế kỷ này chưa biết có CNXH hoàn thiện chưa. Làm sao thực hiện cái mà đến bây giờ chưa ai “sờ” thấy?

Tiêu chuẩn CNXH đến nay chưa có gì có thể lượng hóa được mà lại cứ nêu ra. Như vậy họ dẫn người dân đến một cái mơ hồ, cái không thể cân đo đong đếm, tức là không thể nào kiểm chứng được. Đây là một hình thức theo tôi là lừa mị!”

Ngày 6 tháng 6 năm 2019, ông Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có bài viết “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng”. Bài viết được một số tờ báo trong nước đăng nguyên văn.

Theo đó, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu là 2 trong số các quan điểm định hướng mà ông Trọng yêu cầu phải thực hiện tốt.

Trong một lần trả lời phỏng vấn RFA về vấn đề XHCN, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa nhận xét rằng sau hơn 40 năm xây dựng xã hội chủ nghĩa thì chủ nghĩa này đang có dấu hiệu tàn tạ. Ông giải thích:

“Chúng ta khó quên khẩu hiệu “tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa” do Việt Nam đề ra sau năm 1975. Sự thật thì giới lý luận của Hà Nội không định nghĩa được “xã hội chủ nghĩa” là gì mà đòi xóa bỏ tất cả những gì họ cho là không thuộc xã hội chủ nghĩa, gọi đó là “cải tạo”. Vì tính chủ quan duy ý chí khi có toàn quyền trong tay, họ đòi cải tạo “quan hệ sản xuất” để từ đó nâng “phương thức sản xuất” lên một trình độ cao hơn, là phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa.”

Không thể bỏ cụm từ “định hướng XHCN”?

Năm 2013, khi phát biểu về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, ông Nguyễn Phú Trọng có nói rằng, “Đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Cho nên nếu có sửa thì phải nói là “đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đưa đất nước đi lên CNXH” sẽ chuẩn hơn.”

Theo nhiều nhà quan sát thì XHCN là một khái niệm mơ hồ nhưng Việt Nam vẫn phải bám theo những từ ngữ đó dù thực chất không phải như vậy. Tiến sĩ Đinh Đức Long phân tích rằng, trước đây kinh tế là quan liêu bao cấp tập trung, bây giờ thì kinh tế thị trường. Mà kinh tế thị trường là đặc trưng của chủ nghĩa tư bản. Họ làm rồi nhưng họ vẫn thêm cái đuôi CNXH. Ông giải thích lý do vẫn giữ câu chữ XHCN:

Thực sự chế độ kinh tế mà họ xây dựng ở Việt Nam hiện nay là một chế độ tư bản chủ nghĩa man rợ, không có gì là XHCN cả. Họ phục vụ tư bản và bản thân họ là những tư bản giàu nhưng họ vẫn giữ những từ ngữ đấy để lừa mị thôi! - TS. Nguyễn Quang A

“Cái đấy nó có lý do mà theo tôi hiểu là lý do về chính trị. Bây giờ, khi Việt Nam ký các hiệp định thương mại song phương, đa phương hoạt động theo chuẩn mực quốc tế thì thực chất là đi theo nền kinh tế tư bản chủ nghĩa rồi. Họ vẫn giữa cái đuôi XHCN là để an dân thôi. Họ muốn giữ với mục đích an ủi những người đã ngã xuống, những cựu chiến binh, những người già, những người cả đời đi theo lý tưởng chủ nghĩa cộng sản, lý tưởng CNXH.

Nếu họ bỏ chữ XHCN thì hóa ra họ thừa nhận khẩu hiệu mấy chục năm nay của họ sai à? Cộng sản thì họ nói một đường làm một đường khác. Họ không bao giờ nhận sai dù trên thực tế họ có sửa sai.”

Theo Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa, khi kinh tế bị khủng hoảng, sản xuất suy sụp và lạm phát tăng, Hà Nội phải tiến hành đổi mới, là áp dụng quy luật thị trường nhưng giới lãnh đạo vẫn tiếc cái đuôi xã hội chủ nghĩa.

Tiến sĩ Nguyễn Quang A thì cho rằng, không cần quan tâm đến từ ngữ của họ. Họ phải bám lấy những từ ngữ đấy bởi nếu không bám lấy từ ngữ “định hướng XHCN” thì họ tự vả vào mồm mình rằng họ phản bội chính cái đường lối, cái mục tiêu từ ban đầu. Thử nhìn lại thực tế của 25, 30 năm qua thì không có một cái gì gọi là định hướng XHCN cả nhưng họ cứ phải bám lấy những từ đấy. Ông nói thêm:

“Thực sự chế độ kinh tế mà họ xây dựng ở Việt Nam hiện nay là một chế độ tư bản chủ nghĩa man rợ, không có gì là XHCN cả. Họ phục vụ tư bản và bản thân họ là những tư bản giàu nhưng họ vẫn giữ những từ ngữ đấy để lừa mị thôi!”

Chế độ độc đảng và xã hội chủ nghĩa là chế độ chính trị hiện nay ở Việt Nam. Thực tế trên thế giới cho thấy đến nay, chưa có nước nào theo chế độ độc đảng và XHCN mà thực hiện được lý tưởng do chính họ đưa ra là “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”.

Ý kiến (7)
Share

Tiêu Cà Mau

nơi gửi Hoa Kỳ

Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú báo cáo là, “phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở hành nước phát triển định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Với trình độ lớp 3 trường làng trường làng lớp 3 cũng như tôi thách thức Tổng bí thư Chủ tịch và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hãy giao cho tôi phấn đấu để Việt Nam ta trở hành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa chỉ trong vòng 3 tháng thì Đảng ta sẽ giàu mạnh xin dẫn chứng muốn tiếng tới Xã Hội Chủ Nghĩa thì phải đào tạo ra con người XHCN điển hình là bà Nguyễn Thị Kim Ngân bị Mỹ ngụy nó bóc lột không cái quần xì để mặc nên chỡ thành là thành phần "vô sản" kể từ khi bà Ngân phấn đấu Xã Hội Chủ Nghĩa từ đó tới nay thu được 300 bộ áo dài là một bằng chứng hùng hồn ?

Vậy xin đề nghị Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú tuyển mộ 500 ngàn thành phần vô sản cho họ làm công an để kiểm kê tài sản của người dân cũng như sau năm 75 thì nhân dân ta chỡ thành con người vô sản là Việt Nam ta đã thành công trên con đường Xã Hội Chủ Nghĩa thên thang chỉ 3 tháng còn Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú sau 45 giải phóng để tiêng tới Xã Hội Chủ Nghĩa vẫn chưa xong cho thấy mức độ lãnh đạo ngu dốt của Tổng bí thư Chủ tịch và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc như vậy thì chỉ có nước làm tay sai.

11/06/2020 13:22

Tiêu Cà Mau

nơi gửi Hoa Kỳ

Xin Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ Tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân xin hai vị đứng ra làm chứng kể từ khi chia đôi đất nước năm 1954 từ Ngô Đình Diệm cho tới Nguyễn Văn Thiệu lãnh đạo miền Nam thì hai vị đi học miễn phí trị bệnh khỏi phải trả tiền trong khi miền Bắc thì phấn đấu để tiếng tới Xã Hội Chủ Nghĩa đan chạy ro ro cả nước ăn bobo thì mắc mớ gì phải đổi mới?

Rồi hôm nay Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú lại vỡ trò lật lọng báo cáo là, “phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Câu hỏi đặt ra với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và bà Chủ Tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân hai vị nếu Việt Nam ta tiếng tới Xã Hội Chủ Nghĩa thành công thì Việt Nam ta giàu mạnh ngang hàng với nước nào trên thế giới nầy hay không? Nước đó có định hướng xã hội chủ nghĩa hay không mà giàu mạnh như vậy? Nếu phấn đấu đến giữa thế kỷ 21,mà không thành công thì có phải làm lại từ đầu hay không?

Xin Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và bà Chủ Tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết có nước nào theo độc tài xã hội chủ nghĩa mà dân giàu nước mạnh hay không, cũng như Bắc Hàn và Cu Ba là một bằng chứng điển hình sau 45 năm giải phóng mà hai vị vẫn còn chưa sáng mắt hay sao, sao vẫn còn làm tay sai cho những kẻ hại nước hại dân, nếu muốn đất nước phát triển thì VN phải có tự do dân chủ do đó tôi xin lấy mạng sống của tôi để đổi lấy tự do cho nhân dân còn hai vị là người lãnh đạo thì làm được những gì cho nhân dân Việt Nam.

11/06/2020 08:05

Dân SG

Xin ông Phùng Hữu Phú làm ơn trả lời dùm câu hỏi này: Tại sao quý vị đã đốt cháy Trường Sơn, gây chiến tranh làm chết gần 3 triệu người Việt để bành trướng khối CS, đưa chủ nghĩa CS vào toàn cõi VN, giờ lại bỏ CS theo Tư Bản?

11/06/2020 05:16

Nam

nơi gửi USA

Bọn csvn thay nhau bịp dân VN và thế giới với mỹ từ.Khốn nạn cho bọn thái thú csvn gian ác,lưu manh,... vô nhân nầy!

11/06/2020 02:17

Duy Hữu

nơi gửi USA


" Định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Cộng "

Chỉ là ngụy ngôn và ngụy biện cho một
" Định hướng tài phiệt chủ nghĩa ", Độc tài, Độc đảng > Độc đoán, Độc tôn >

Độc quyền, Độc diễn... trăm ngàn ngụy sách, ngụy định, ngụy quyết, quy luật, quy định... " chơi gian ", " chơi tham ",
" chơi hèn ", " chơi ác ", " chơi ngu ", " chơi đểu ", " chơi xấu ", " chơi cha " đối với tất cả các giai cấp, giai tầng xã hội nhân dân Việt Nam ta.

Và phục vụ cho tất cả các quyền lợi Bất chính, Bất công, Bất nhân của các đảng viên, cán bộ, quan chức, quan quân, và các tài phiệt của Đảng, do Đảng, vì Đảng Việt Cộng " Búa Liềm ".

Nhưng nhân dân Việt Nam ta chỉ muốn có một nền " Kinh tế thị trường Tự Do, định hướng An sinh xã hội Nhân đạo " trong một thể chế chính trị, kinh tế, xã hội tôn trọng Tự do, Dân chủ, Dân quyền và Nhân quyền.

Dân giàu > Nước mạnh,
Đảng giàu > Nước yếu,

Dân chủ > Công bằng > Văn minh.
Đảng chủ > Bất công > Bất minh.

Chỉ đơn giản, chỉ giản dị thế thôi...
thế sao mà lại khó thế nhỉ?

Có phải thế không các bác dân ta?


11/06/2020 00:25

Xem tất cả ý kiến.

Xem toàn trang