Anonymous says:
09/11/2020 14:55

- "Vấn đề hành vi ứng xử của con người không thể ngày một ngày hai mà hình thành được. Đó là kết quả của quá trình giáo dục từ khi còn nhỏ trong gia đình và qua môi trường giáo dục nhà trường, trong cộng đồng, xã hội mà người đó được dự phần".

Đó là câu kết của bài trên. Rất đúng, nhưng với xã hội VN, phải nói cụ thể hơn, có thể ông BT Nguyễn Mạnh Hùng mới hiểu:
- Chính quyền đã đối xử với người dân VN thế nào, mà để cho người dân không tin chính quyền?
Chính quyền chỉ biết tuyên truyền và lừa bịp! Không cho người dân được biết sự thât, buộc họ phải tìm kiếm thông tin ở "lề trái". Nó có thể không phải sự thật, là phản tuyên truyền, nhưng dù sao cũng không phải là từ nguồn thông tin "quốc doanh".
Tôi tin, chừng nào đảng Độc tài vẫn còn cấm đoán, kiểm duyệt thông tin, không cho tự do báo chí, ngôn luận, chừng đó những người sử dụng không gian mạng vẫn không thay đổi cách ứng xử.

Anonymous says:
10/11/2020 08:16

Thượng bất chính, Hạ tắc loạn.
Đảng bất chính, Nước tắc loạn.

Hùng ơi! Lâm ới! Ngân à!
Sao bay vi phạm Nhân Quyền của Dân.

Đảng ơi! Đảng ới! Đảng à!
Sao bay vi phạm Dân Quyền của Dân.

Dân ơi! Dân ới! Dân à!
Dân ta Thay Đổi, Đổi Thay Đảng này.

Đảng này, độc đảng, độc quyền phản Dân.

Hiến pháp Đảng bay làm, Đảng bay vi phạm.
Dân ta không làm, Dân ta đếch thèm theo.

Luật Đảng bay làm, Đảng bay không giữ.
Dân ta không làm, Dân ta đéo phải theo.

Luật bay vi hiến, bất công, bất nhân.
Dân ta bất chấp, bất tuân, bất hợp tác.

Đảng bay bất lương, bất tài, bất lực.
Dân ta bất mãn, bất tuân, bất khuất.

Đảng bay tất liệt, Dân ta bất diệt.

Dân chủ > Dân cử, Dân bầu > Dân làm luật.

Luật Dân làm, do Dân, vì Dân, của Dân, hợp Lòng Dân, hợp Ý Dân, Dân tôn trọng.

Ý Dân là Ý Trời, Ý Trời là Ý Dân.

Dân chủ > Dân cử, Dân bầu, Dân giầu >
Nước còn, Nước mạnh.

Đảng chủ > Đảng cử, Đảng bầu, Đảng giầu >
Nước mạt, Nước mất.

Đảng bất chính, Nước tắc loạn.
Thượng bất chính, Hạ tắc loạn.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang