Anonymous says:
28/04/2021 18:11

Những kẻ độc tài cầm quyền thường để cho người dân được tự do một thứ gì đấy... miễn là không ảnh hưởng đến vị thế của chúng. Ví dụ như được phép tra tấn nhau, bằng tiếng ồn.
Gây tiếng ồn, không chỉ karaoke, xe máy, mà cả máy móc xây dựng. Xóm tôi ở, có đại gia xây nhà cao tầng, mấy tháng liền cả xóm mất ngủ, vì nó đổ beton toàn về đêm, giải thích rằng ban đêm mới thuê được xe trôn bê tông. Dân chỉ thắc mắc với nhau, biết rằng sẽ chẳng ai can thiệp vì tay đại gia kia lo lót tay cho các chức sắc hết rồi.

Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
29/04/2021 12:25

Tại sao ở các nước càng có Tự do, Dân chủ, người dân càng sống trong kỷ luật, kỷ cương, tôn trọng luật pháp, chống " ô nhiễm tiếng động " ?
Tại vì toàn dân có tự do làm luật pháp, luật của toàn dân, luật do toàn dân, luật vì toàn dân, toàn dân bảo nhau tôn trọng luật pháp của toản dân.

Tại sao ở đất nước Việt Nam ta, nhân dân ta sống vô trật tự, vô kỷ cương, không tôn trọng luật pháp, " hối lộ ", không tuân luật chống ô nhiễm ?

Tài vì toàn dân ta không có tự do làm luật pháp, luật của toàn dân, luật do toàn dân, luật vì toàn dân, toàn dân bảo nhau " hối lộ "... đéo phải tuân, đếch thèm tuân... bất khuất, bất tuân, bất chấp...bất tín nhiệm, bất hợp tác, bất bạo đông ", không tôn trọng luật pháp Búa Liềm, luật của Đảng Búa Liềm, luật do Đảng Búa Liềm, luật vì quyền lợi bất chính, bất công, bất nhân của Đảng, đảng trưởng, đảng viên, tài phiệt Búa Liềm, bất lương, bất tài, bất lực, không vì quyền lợi chính đáng, chính danh, không theo ý nguyện, ý muốn, ý thích của toàn dân Việt Nam.

Tại sao đồng chí Búa Liềm, Võ Văn Hoan, phó Chủ tịch " Ủy ban ngụy danh Nhân Dân ", của Đảng, do Đảng, vì Đảng Búa Liềm, có quyền " chính danh " để ra các văn bản khẩn để xử lý các hành vi vi phạm luật " ô nhiễm tiếng ồn ", của Đảng, do Đảng, vì Đảng Búa Liềm?

Danh chính, ngôn thuận. Danh bất chính, ngôn bất thuận, hành bất lương.
Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Vua bất chính, dân tắc loạn. Đảng Búa Liềm bất chính, đất nước Viêt Nam tắc loạn... loạn ô nhiễm tiếng động.
Đảng bất chính vì Đảng độc tài, độc đảng, độc quyền làm vua, độc quyền làm luật, hành luật, xử luật " ô nhiễm tiếng động " của Đảng.

Phó Chủ tịch " Ủy ban ngụy danh Nhân dân " bất chính, ngôn của Phó Chủ tịch bất thuận, hành của Phó Chủ tịch bất lương.
Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tắc loạn... loạn Karaoke, loạn bóp kèn xe.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang