Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Công nhân Cty Yupoong phản đối bồi thường nghỉ việc không thỏa đáng

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Công đoàn độc lập. nơi gửi Việt Nam :

Việt Nam cần có Công Đoàn Độc Lập.
CĐĐL thật sự đại diện cho giới công nhân,là tiếng nói chính thức của công nhân,hoàn toàn độc lập với nhà nước,hoạt động theo luật do quốc hội soạn thảo.
CĐĐL có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi chính đáng của công nhân,giải thích quyền lợi và nhiệm vụ của công nhân.
CĐĐL đóng vai trò bàn thảo với chủ nhân,với cơ quan công quyền những gì liên quan đến công nhân.
Rất nhiều việc CĐĐL có thể giúp đở cho công nhân,như là luật sư của công đoàn đại diện công nhân trước Tòa Án, nếu công nhân bị sa thải trái luật,......cố vấn,giúp đở công nhân trong các trường hợp bồi thường do tai nạn lao động,....

14/11/2015 00:13

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang