Thời sự qua hình ảnh - ngày 24 tháng 9, 2013


2013.09.25
Hàng trăm các nhóm bản địa khác nhau của Ấn Độ tham gia cuộc biểu tình ở Kolkata, vào ngày 25 tháng 9 năm 2012 để yêu cầu ngôn ngữ Chiki Ol của họ nên được đưa vào hệ thống giáo dục cấp tiểu bang Hàng trăm các nhóm bản địa khác nhau của Ấn Độ tham gia cuộc biểu tình ở Kolkata, vào ngày 25 tháng 9 năm 2012 để yêu cầu ngôn ngữ Chiki Ol của họ nên được đưa vào hệ thống giáo dục cấp tiểu bang
AFP
Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.