Thời sự qua hình ảnh - ngày 24 tháng 9, 2013

2013-09-25
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Hàng trăm các nhóm bản địa khác nhau của Ấn Độ tham gia cuộc biểu tình ở Kolkata, vào ngày 25 tháng 9 năm 2012 để yêu cầu ngôn ngữ Chiki Ol của họ nên được đưa vào hệ thống giáo dục cấp tiểu bang
Hàng trăm các nhóm bản địa khác nhau của Ấn Độ tham gia cuộc biểu tình ở Kolkata, vào ngày 25 tháng 9 năm 2012 để yêu cầu ngôn ngữ Chiki Ol của họ nên được đưa vào hệ thống giáo dục cấp tiểu bang
AFP
Xem toàn trang