Đập thủy điện nhằm thu hút các nhà đầu tư (địa phận Lào phần 2)

Dự án Thủy điện Nam Theum 2 nhằm biến dòng Mekong và phụ lưu sông này ở Lào thành một nguồn cung ứng điện cho khu vực Đông Nam Á, nhưng còn về cái giá phải trả?

2010.04.20
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

Xem video này trên Youtube

Related links:
Traveling down the Mekong River

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.