Đập thủy điện nhằm thu hút các nhà đầu tư (địa phận Lào phần 2)

Dự án Thủy điện Nam Theum 2 nhằm biến dòng Mekong và phụ lưu sông này ở Lào thành một nguồn cung ứng điện cho khu vực Đông Nam Á, nhưng còn về cái giá phải trả?

2010-04-20
Share

Xem video này trên Youtube

Related links:
Traveling down the Mekong River

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.