Video: Tình cảnh các giáo dân Cồn Dầu ở Thái Lan

Tình trạng 40 giáo dân xứ Cồn Dầu chạy trốn nhà cầm quyền Việt Nam vì lo sợ bị đàn áp, hiện nay đời sống của họ tại Bangkok rất bấp bênh.
RFA 27.08.2010

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.