“Đối tác chiến lược toàn diện” của Việt Nam: Họ là ai?

Trong ba nước Việt Nam chọn là “đối tác chiến lược toàn diện" thì có đến hai nước nếu “đột nhiên biến mất” thì không ảnh hưởng lắm đến nồi cơm thực tế của mình.

Xem toàn trang