Nhà tranh đấu khiếm thị Trần Quang Thành bị nước ngoài lợi dụng?

Bài bình luận đăng trên tờ Hoàn Cầu Thời Báo phát hành sáng nay nói rằng lực lượng bên ngoài đã lợi dụng câu chuyện của nhà tranh đấu khiếm thị Trần Quang Thành để tạo xung đột ở xã hội Hoa Lục.
RFA 05-09-2012

Share
Nhà tranh đấu khiếm thị Trần Quang Thành (giữa) nắm tay đại sứ Mỹ Gary Locke (phải) trước lúc nhập viện. Nhà tranh đấu khiếm thị Trần Quang Thành (giữa) nắm tay đại sứ Mỹ Gary Locke (phải) trước lúc nhập viện.
AFP

Bài bình luận có đoạn viết rằng có những kẻ chủ mưu dùng chuyện này để tạo sự chú ý của thế giới, muốn chuyện ông Trần Quang Thành chạy trốn vào Đại Sứ Quán Mỹ ở Bắc Kinh trở thành vấn đề lớn chẳng khác gì chuyện xảy ra ở Libi hay Siri.

Vẫn theo bài báo thì chính ông Trần cũng chẳng hay biết gì về chuyện bị lợi dụng, đặt câu hỏi là tại sao có những kẻ ác đến mức sẵn sàng dùng một người bị tật nguyền vào mục tiêu chính trị.

Bài bình luận không nêu tên quốc gia nào, nhưng được hiểu là nhắm vào Hoa Kỳ.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang