TNS Chuck Hagel sẽ là tổng trưởng quốc phòng Hoa Kỳ?

Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện Mỹ sẽ bắt đầu phiên họp để cứu xét lời đề cử của Tổng Thống Barack Obama, chọn ông Chuck Hagel làm tổng trưởng quốc phòng.
RFA-31-01-2013
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Chuck Hagel
Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Chuck Hagel Source hagel.senate.gov
Tin từ Quốc Hội Hoa Kỳ cho biết ông Hagel sẽ phải trả lời những câu hỏi liên quan đến quan điểm của ông về Trung Đông, về mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Israel, cũng như về ý kiến cắt giảm ngân sách quốc phòng.

Mặc dù từng là Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa, nhưng ông Hagel không được lòng các đồng viện cùng đảng, lý do là vì trước đây ông thường lên tiếng phản đối chính sách ngoại giao và quốc phòng của Tổng Thống George W. Bush, đồng thời không tán thành chính sách đi quá sát với Israel mà Washington thường thực hiện.

Do đó, hầu hết các dự đoán đều nói ông sẽ được những vị Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ ủng hộ, nhưng sẽ gặp sự chống đối từ phái Cộng Hòa.

Nếu được chọn, ông sẽ là nhân vật thứ nhì từng tham chiến ở Việt Nam giữ một vai trò quan trọng trong chính phủ nhiệm kỳ hai của Tổng Thống Obama.

Người thứ nhất là ông John Kerry, sẽ tuyên thệ nhậm chức ngoại trưởng vào ngày mai.

Xem toàn trang