Thủ tướng Kampuchia muốn nhờ, Pháp, Anh, Mỹ xác thực bản đồ biên giới

RFA
2015-07-16
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Thủ tướng Kampuchia viết thư cho nguyên thủ các nước Pháp, Hoa Kỳ và Anh, yêu cầu cung cấp bản đồ biên giới Kampuchia cũng như sự xác nhận của chuyên gia là chính phủ Xứ Chùa Tháp đã phân định đường biên một cách hợp pháp.

Bản tin Anh ngữ trên tờ The Cambodia Daily cho hay hôm thứ Tư thủ tướng Hun Sen đã gởi thư có nội dung như vừa nói đến tổng thống Pháp Francois Holland, tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và thủ tướng Anh David Cameron.

Trong thư gởi cho tổng thống Pháp, thủ tướng Kampuchia viết rằng vì Pháp là nơi xuất xứ tấm bản đồ trong đó phân định rõ đường biên giới của Kampuchia với các quốc gia chung quanh mà đặc biệt là Việt Nam, vì thế ông yêu cầu tổng thống Francois Hollande cung cấp cho Phnom Penh bản sao của những tấm bản đồ đó. Ông Hun Sen còn yêu cầu được cung cấp một số chuyên gia để xác định rằng bản sao này giống như tấm bản đồ mà Kampuchia cũng như Việt Nam đang sử dụng để vạch đường biên giới chung giữa hai nước.

Đối với tổng thống Hoa Kỳ và thủ tướng Anh, ông Hun Sen cũng yêu cầu cung cấp bản sao tấm bản đồ với lý do lãnh đạo Anh và Mỹ đã hiện diện tại cuộc hòa đàm 1964 liên quan đến bản đồ biên giới Kampuchia.

Được biết từ tháng Sáu, đảng đối lập Kampuchia của ông Sam Rainsy khởi sự cuộc vận động một  mặt cáo buộc Việt Nam lấn đường biên sang lãnh thổ Kampuchia, mặt khác chỉ trích Phnom Penh là đã sử dụng bản đồ do Việt Nam vẽ chứ không dựa theo bản đồ mà hiến pháp Kampuchia qui định hợp hiến để vạch đường phân chia ranh giới với phía Việt Nam.

Xem toàn trang