Miến Điện: đảng của Bà Suu Kyi sẽ tham dự bầu cử 2015

RFA 28.12.2013
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Các đại biểu thuộc đảng đối lập Phong trào Toàn quốc vì Nền Dân chủ Miến Điện NLD ở Miến Điện trong cuộc họp đầu tiên của NLD tại Royal Rose Hall ở Yangon ngày 08 tháng 3 năm 2013.
Các đại biểu thuộc đảng đối lập Phong trào Toàn quốc vì Nền Dân chủ Miến Điện NLD ở Miến Điện trong cuộc họp đầu tiên của NLD tại Royal Rose Hall ở Yangon ngày 08 tháng 3 năm 2013.
AFP PHOTO

Tin từ Rangoon cho biết Liên Đoàn Toàn Quốc Đấu Tranh Vì Dân Chủ do Bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo sẽ tham dự cuộc bầu cử 2015, cho dù chính phủ Miến đương thời có thể không sửa đổi hiến pháp để bà Suu Kyi tranh cử tổng thống.

Quyết định quan trọng này được Liên Đoàn đưa ra sau cuộc họp cuối năm của thành phần lãnh dạo.

Bản hiến pháp hiện giờ được các tướng lãnh Miến ban hành hồi 2008, trong đó có 2 điều khoản nhắm thẳng vào bà Suu Kyi, điều thứ nhất là những công dân Miến kết hôn với người nước ngoài không được ứng cử tổng thống, và điều khoản thứ nhì là chỉ có những người có kinh nghiệm quân sự mới được ứng cử chức vụ lãnh đạo quốc gia.

Bà Suu Kyi đã nhiều lần lên tiếng cho rằng cả 2 điều này cần phải bãi bỏ, và cũng từng có dự đoán cho rằng Liên Đoàn Toàn Quốc Đấu Tranh Vì Dân Chủ sẽ tẩy chay cuộc bầu cử nêu đòi hỏi này không được đáp ứng.

Xem toàn trang