Đề án lịch sử quốc tế về chiến tranh lạnh (Phần 4)

Đặng Tiểu Bình kể lại cuộc gặp giữa Chu Ân Lai và Hồ Chí Minh, lúc đó Hồ Chí Minh cáo buộc Trung Quốc về việc đe dọa Việt Nam bằng cách đóng quân gần biên giới Việt Trung.
Ngọc Thu lược dịch theo Wilson Center
2010-04-23
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Hình của Đặng Tiểu Bình xuất hiện trên một tấm bảng ở một vườn hoa tại Thẩm Quyến, Trung Quốc.
Hình của Đặng Tiểu Bình xuất hiện trên một tấm bảng ở một vườn hoa tại Thẩm Quyến, Trung Quốc.
Photo courtesy of wikipedia

Xem toàn trang