Sắc lệnh do  Tổng thống Mỹ ký quyết định rút Mỹ ra khỏi Hiệp định TPP.

Hoa Kỳ và Hiệp định TPP

Liệu Hoa Kỳ có tái gia nhập Hiệp định Đối tái Xuyên Thái Bình Dương không? Câu hỏi được nêu ra khi một số giới chức Mỹ nói tới việc Tổng thống Donald Trump đã chỉ thị ban tham mưu nghiên cứu lại hồ sơ này. Diễn đàn Kinh tế tìm hiểu về những thay đổi lập trường như vậy của nước Mỹ….

Xem toàn trang