Tưởng niệm chiến sĩ hi sinh trong chiến tranh biên giới tại tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội ngày 17/02/2017

Cuộc chiến bị lãng quên

Cuộc chiến biên giới phía bắc do Trung Quốc tiến hành đến nay đã 39 năm. Tuy nhiên cho đến nay chính quyền Việt Nam bị cho ‘né tránh’ biến cố tang thương đó.

Xem toàn trang