Hình minh họa. Những người mua hàng đang xếp hàng mua gạo ở thành phố Hồ  Chí Minh hôm 28/4/2018

Thành phần trung lưu chết kẹt

Tổ chức Hợp tác và Phát triển quy tụ 36 quốc gia có sản lượng lớn nhất địa cầu vừa công bố một phúc trình u ám về tình hình của thành phần trung lưu trong khối kinh tế tiên tiến, nhất là của giới trung lưu Hoa Kỳ, nhưng chìm sâu bên dưới có thể là số phận sắp tới của thành phần trung lưu Á Châu. Mục Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu về sự chuyển động này…

Xem toàn trang