Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Ưu tiên kinh tế của Việt Nam

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Hữu nơi gửi USA :

Ưu tiên kinh tế Việt Nam chỉ là tạm thời và tạm bợ ...

Hoa Kỳ và các nước văn minh, tiến bộ, như Anh, Pháp, Đức, Nhật, Đại Hàn ...
có thể chế kinh tế, chính trị, xã hội tôn trọng Tự Do, Dân Chủ, Dân Quyền, Nhân Quyền,

Đang chuyển hướng đầu tư ra khỏi Trung Cộng, có cái hệ thống, thể chế kinh tế, chính trị, xã hội, Độc Tài, Độc Đảng, Độc Đoán, Độc Tôn, Độc Quyền, tham nhũng, tham ô, Bất Công, Bất Chính, Bất Lương, Bất Công, Bất Chính, Bất Nhân...

Và sẽ đổ đầu tư ưu tiên vào các nước chậm tiến, nhân công rẽ, nhưng cùng có thể chế chính trị, kinh tế, xã hội tôn trọng Tư Do, Dân Chủ, Dân Quyền, Nhân Quyền như Ấn Độ, Mã Lai Á, Phi, Thai Lan, Indonesia, Singapore, các nước ở Phi Châu và ở Mỹ Châu .

Vì chính sự An Ninh, Sống Còn của thể chế tôn trọng Tư Do, Dân Chủ, Dân Quyền, Nhân Quyền của chính quốc gia mình.

Bao lâu Việt Nam chưa Thay Đổi, Đổi Thay từ bỏ thể chế Độc Tài, Độc Đảng, Độc Đoán, Độc Tôn, Độc Quyền, tham nhũng, tham ô, Bất Lương, Bất Tài, Bất Lực, rập khuôn của Trung Cộng ...

Cái ưu tiên, ưu thế của Việt Nam trong giai đoạn này chỉ là chuyển tiếp, tạm thời và tam bợ ...

Cái bất lợi lâu dài của Việt Nam, của nhân dân Việt Nam sẽ trở thành Nô Lệ của Nô Lệ.

Đây là những giai đoạn hiếm có để Việt Nam trở thành một đất nước thực sự Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc hay trở thành một đất nước Nô Lệ của Nô Lệ, của đảng cầm quyền Trung Cộng.

Từng người công dân bình thường Việt Nam cần Lên Tiếng một cách bình thường và cùng làm chuyện Phi Thường cho Dân Tộc.

Đừng có " lười ", để cho Đảng và Nhà Nước của Đảng " lo " và " no ", hay ngồi chờ một " Lãnh Tụ Phi Thường " làm một chuyện Phi Thưồng, một chuyện Bình Thường, nếu mỗi người và mọi người công dân bình thưồng có thể đồng tâm làm một cách bình thường.

Đó là Dân Chủ.
" Một Lá Phiếu " hay "Một Viên Đạn Đồng"
" Ballot or Bullet ".

26/12/2018 17:19

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang