Trao đổi Thư tín với Thính giả (ngày 17.7.2009)

Trước hết, xin được trích một số lời nhắn để lại trong máy. Có những lời nhắn nghe không rõ thì chúng tôi đành bỏ, và có những lời nhắn có nói số điện thoại liên lạc thì chúng tôi xin cắt bớt.
Quỳnh Như, phóng viên RFA
2009-07-17
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Thông báo: “Trang web này đã bị chặn bởi người quản lý.”
Thông báo: “Trang web này đã bị chặn bởi người quản lý.”
Screenshot do thính giả từ Việt Nam gửi đến RFA

Xem toàn trang