Trao đổi Thư tín với Thính giả (ngày 24.7.2009)

Vào khi Thanh Trúc soạn và đọc thư để phúc đáp quí thính giả thì Washington DC được báo hiệu sắp có giông lớn trong vài tiếng nữa.
Thanh Trúc, phóng viên RFA
2009-07-24
Share

Còn bên nhà thì hè chưa đi hết và  tri vn hanh hao.   Mt người  t ven bin vùng Diên Đin, Thái Bình, nói vi RFA:

Nóng lm, gi là đến ba tám ba chín đ cơ . TV mi báo là vài ba ba na li nóng tiếp. My hôm trứơc thì có mưa, có giông , có áp thp nhit đi thì tri man mát được mt chút. Thế my hôm nay li nóng lm, máy qut này cũng không ăn thua, nhà ngừơi ta có người ta gn máy lnh thì nó mát.

Tuy nhiên đây là gn ven bin, h bão là sóng gió to lm, c mi mt trn bão là s lm vì gn bin thì nứơc bin dâng lên này... 

Ban Vit ng chân thành mong ước mưa thun gió hoà trong nhng ngày ti, mong rng nhng cơn bão bin năm nay không kéo v nhiu đ dân chài mình được bin lng cá đy ghe.

Và tun này li nhn ca thính gi cũng tràn ngp hp thoi ca ban Vit ng:

“Chào ban Vit ng RFA. Nhiu thính gi ca RFA Khánh Hoà mun liên lc vói các bn nhưng có l s đin thoi ca các bn b công an ngăn chn nên h đã gi vào hp thư thoi ca RFA nhiu ln nhưng không được , vì vy h mi nh tui nhm giùm. Có ni cô và mt bà   tnh Khánh Hoà Sui Cát, Cam Lâm, b chánh quyn ly đt và b công an đánh đp bt b người nhà. H mun nh các bn lên tiếng giùm.”

Thưa người thu th tàu vin dương, ra ông đã v b ch không đang còn lênh đênh sóng nước? Cm ơn đã nhn h và còn viết thư cho chúng tôi na.

Mt  thính gi tr:

“Ở  bên Vit Nam bây gi là t nn xã hi quá nhiu. Ch cn mt cái nhìn nhau là đâm lũng  rut lòi phèo trong bnh vin Ch Ry mi ngày năm sáu ca. RFA phi đi coi giùm cái chuyn đó đ lên đài nói là nhng  Vit kiu nước ngoài không có nên mua nhà mua đt gì bên Vit Nam hết á. Cái chuyn đó là thy bc xúc lm, t nn xã hi nhiu, đng có mua nhà , làm giàu cho my người cng sn thôi ch không làm gì hết...”

Chào bn. Mong bn không bun vì có nhiu ch bn quá bc xúc nên hơi nng li , vì thế không th phát hết li nhn ca bn.

Mt thính gi, chng nhân hai cuc chiến Vit Nam :

“Tôi sng vi nước Cng Hoà Xã Hi Ch Nghĩa Vit Nam đến nay là sáu mưới lăm năm ri. Cũng tng chng kiến hai cuc chiến tranh chng Pháp và chng M, cũng vì mc đích ch nghĩa cng sn, ch nghĩa xã hi , ch nghĩa tư bn và cũng vì cái mc tiêu là dành t do dân ch cho người dân. Sau  ba mươi năm chiến tranh ti nay thì cũng đã ba mưới bn năm ri thì cái kết qu cái đt được cái yêu cu ca chiến tranh đến bây gi thì  người dân Vit Nam và gii trí thc cũng đã hiu biết hết nhưng chưa có  dp đ nói lên thôi. 

Nhng năm gn đây có nhiu người lên ting đòi hi t do dân ch cho ngừơi dân Vit Nam. Cũng như c Nguyn H Sài Gòn đã theo đng kháng chiến chng Pháp chng M và đã tng tù chung vi ông Lê Dun. Đến năm 1991 thì ông xin ly khai ra khi đng và đòi đng phi tr li quyn t do dân ch cho người dân, và ông nói rng ngừơi dân Vit Nam chí có ming ăn ch không có ming nói.

Theo tôi thy là nhng ngừơi vì yêu nước yêu dân tc ri chng Trung Quc gn đây ln lướt Vit Nam thì nhng người này không có làm gì tn hi đến t quc và dân tc Vit Nam hết. L ra nhà nước nên đi thoi vi nhng người này đ tìm ra mt cách tt nht, ch trương đường li tt nht đ xây dng mt nhà nứơc ngày càng hoàn thin.”

Li góp ý kế tiếp cũng t thính gi bên nhà:

“Có  mt vài người Hàn Quc làm chung nơi ch làm vic ca chúng tôi, trong mt bui ăn trưa h có nói rng nếu như nước Vit Nam ca các anh không có H Chí Minh và đng cng sn Vit Nam thì nước Vit Nam các anh bây gi không nhng bng mà có th hơn nước Hàn Quc hin ti, nếu không có H Chí Minh và đng cng sn Vit Nam thì nứơc Vit Nam bây gi đã tr thành mt nước công nghip phát trin tương đương vi Hàn Quc hoc là hơn Hàn Quc. Chính h là người Hàn Quc mà h có suy nghĩ và nhn thc như vy hung chi chúng ta là ngừơi Vit Nam...”

Bn tr Tin Giang:

“Theo ý kiến riêng ca em đó, đng cng sn Vit Nam lúc nào cũng nói là vì nước vì dân. Hi ch vì nứơc vì dân mà đem đt đem bin hiến cho Trung Cng, mc tình cho Trung Cng mun làm gì thì làm trên bin Đông, bao nhiêu ngư ph đã b mng trên bin Đông, em là không có đng tình...”

Cm ơn quí  thính gi đã lưu ý kiến trong hp thoi. Vi tôn ch rng đường dư lun , RFA phát lên  đ mi người cùng nghe và cùng nhn đnh dù  như nhng ý kiến đó không phn nh quan đim ca đài. Trân trng.

Tiếp tc phn tr li thư tín, đa t thính gi Nguyn Mc đã báo tin cho RFA biết ông nhn bn tin hàng ngày ri. Cm ơn li thăm hi ca ông đến ban Vit Ng.

Thưa v thính gi ký tên tt D-T-D, rt vui khi biết ông hay bà đã có  cách vào nghe các chương trình mi nht nên không cn bn tin hàng ngày na.

Thưa thính gi John Lu, xin th li nếu đc sai, bn tin hàng ngày ca RFA luôn được gi đi dưới dng mp3 . Vô cùng cm ơn ông hay bà có nhã ý chuyn giúp tin tc ca RFA v bên nhà. Kính thư.

Thưa người lính đang ngi trên xe lăn, Thanh Trúc  ly làm tiếc bn tin hàng ngày và proxy vượt tường la đã không ti  ông như mong đi. Chúng tôi đã gi li , kính chúc ông sc kho và may mn.

Cùng thính gi Trn Long vi li dn RFA cn có mt t lch đ bm vào xem theo ngày.  RFA có “Trang Lưu Tr” t nhng ngày đu đy ch. Xin  bm vào “Trang Lưu Tr “ đó đ chn và đc bài theo ngày tháng năm.

Và đương nhiên bn tin hàng ngày cũng đã  gi ti thính gi Nguyn Ngc theo yêu cu.. 

Mt ln na RFA thành tht cáo li quí thính gi yêu cu bn tin hàng ngày mà vì lý do này hay lý do khác tin đã không đến tay quí v. Mong rng không vì thế mà quí v chng cn đến RFA na.

Bây gi đến phn đc thư thính gi. Người t Vit Nam có nickname Ni Nh bt viết:

“Tôi va nghe xong bui phát thanh lúc 21 gi đêm ngày 17  tháng By 7 2009. Tôi có vài góp ý sau: Vit Nam b phá sóng liên tc , trang mng thì b bc tường la...Đ ngh các bn mua mt đài radio như tôi đang s dng là nghe đài rõ. Nếu băng tn nào b phá sóng thì chuyn sang băng tn khác có th nghe rõ hơn.

Đây là đài Sony 323 nh như bàn tay, chín băng, hin Vinh Ngh An giá 110.000 đến 120.000 đng.

Nếu ban đu bn còn s thì thì mua thêm mt tai nghe loi trung bình giá mười ngàn đng, sau đó nghe quen bn s b tai nghe. Còn như tôi hin nay tôi còn vn to hơn khi có nhng tin nóng mà đài Vit Nam không đưa như v lut sư Cù Huy Hà Vũ kin ông Nguyn Tn  Dũng, thì mi người chung quanh cũng quen dn và thích thú.

Tôi mun viết nhiu nhưng viết chm, li đang quán net nên tm dng đây…”

Đc và tr li thư ca thính gi h Huỳnh. Vì ông viết na tiếng Anh na tiếng Vit , chúng tôi xin phép chuyn hết qua tiếng Vit đây:

“Rt hân hnh tìm v t m RFA, đ có s t do tương đi, t do phát biu, tôi xin đ ngh RFA Vit cn đi mi,toàn b các chương trình hàng ngày, ct gim tin chính tr vét đĩa, rt nng n t c hai phía.

Bn s chng gii quyết được gì vi nhng tin tc chính tr chng nh hưởng đến đi sng ca tám mưới tám triu người Vit Nam Vit Nam, có th nh hưởng đến mt hay năm triu Vit kiu , tôi không biết và cũng chng cn quan tâm.

Tôi thích nht nhng màn phng vn nhng anh ch nhà quê Vit nam nói tiếng Bc đc, tht là  vui và tôi nghĩ chng nh hưởng gì ti ai...”

Thưa chúng tôi e rng c ban Vit ng nói chung và Thanh Trúc  nói riêng không hiu thu nhng đ ngh ca ông. Đã gi là t do ngôn lun t do phát biu thì RFA không th ct gim nhng tin tc liên quan đến chính tr mà ông cho là nng n và không nh hưởng đến ai cũng chng gii quyết được gì c. Ông đ ngh RFA  dành thi gi cho nhng mc vui vè, thưa phát thanh không ch vui mà còn phi nghiêm túc , nghĩa là không được sót tin dù nhng tin tc y có nng n cách my. 

Và cũng xin thưa thêm vi ông là  RFA không dám coi v thính gi nào là nhà quê dù như h nói tiếng đa phương nào cht ging min nào. Vi RFA nhng âm sc mc mc y  là hn là tinh tuý là nét đc đáo mà cũng là tính trung thc ca mt chương trình phát thanh v cho người trong nước. Kính thư.

Chú Sáu gi thư cho RFA: 

“Tôi va v đến M sau ba tháng Vit Nam, ln này khác  vi nhng ln trước là tôi không còn b ngu na  vì ln v Vit Nam này tôi đã mang theo dng c vượt tường la , nó tht tuyt vi.

Trong sut ba tháng qua nó đã giúp tôi liên lc vi RFA, VOA, BBC mà không gp tr ngi nào hết. Gn gàng và đơn gin lm: Vào Ultrareach.com rồi  download Ultrasurf 9.5...

Vy là tha h , không còn b ngu na vì ch biết đc báo xem TV mt chiu ca Vit Nam mà thôi.”

Chào mng ông tr li Hoa Kỳ sau mt thi gian v thăm nhà. Cm ơn v phương tin Ultrasurf ông chia s cùng người thường nghe RFA.

Thưa thính gi ký tên Born To Be Free, thưa thính gi Huỳnh Hưng hay Huỳnh Hùng,  RFA đã tr li hai v qua email kèm theo link  quí v có th vào đ tìm mua cun sách S Tht V H Chí Minh. Kính thư.

Thư thính gi Trn Quyên hay Trn Quyến, RFA đã đưa tin v v Tam Toà ngay t đu. Xin ông vào trang nhà ban Vit Ng đ nghe và xem li.

Cui mc Tr Li Thư Tín ti nay là li cm ơn ca RFA đến quí v đã thư cho chúng tôi, thính gi h Nguyn Nga, thính gi Lê Quang Tun, thính gi Nguynh Kim Luyn, thính gi Nguyn Kỳ Costa Mesa, California, thính gi Ford Phm Houston, Texas.

Thư đã dài mà li chưa nói hết, nhưng đã đến lúc chia tay quí  v phút này.  RFA mong đi thư t và li nhn t quí v. Thanh Trúc s tr li cùng mc Tr Li Thư Tín vào ti th Sáu tun ti.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang