Trao đổi Thư tín với Thính giả (ngày 31.7.2009)

Tuần này Ban Việt Ngữ RFA nhận đuợc nhiều thư từ với 2 quan điểm khác nhau về ông Hồ Chí Minh, từ hai thế hệ ở trong nứơc. Xin đọc lên để quí thính giả tường.
Thanh Trúc, phóng viên RFA
2009-07-31
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Thông báo: “Trang web này đã bị chặn bởi người quản lý.”
Thông báo: “Trang web này đã bị chặn bởi người quản lý.”
Screenshot do thính giả từ Việt Nam gửi đến RFA

Xem toàn trang