Anonymous says:
10/12/2012 07:50

Van hoc luon phai phan anh hien thuc nhung phai phan anh duoc ban chat cua van de khong the chi nhin vao hien tuong de quy ve ban chat nhu ong Uyen Thao nha ta duoc . Rua ma cung nhan minh la nha van . Voi chu tich Ho Chi Minh thi da duoc ca the gioi suy ton la ANH HUNG GIAI PHONG DAN TOC DANH NHAN VAN HOA THE GIOI thi khong mot ke nao co the xuyen tac duoc ! ong Uyen Thao va ai do hay NHO cho! !

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang