Những bài học từ cuộc chiến Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm kết thúc cuộc chiến Việt Nam, một hội thảo có tên gọi ’35 năm nhìn lại: trả lại sự thật cho lịch sử’ vừa được tổ chức tại Washington DC.
Việt Hà phóng viên RFA
2010-04-13
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Ông Bùi Diễm đọc diễn văn khai mạc buổi hội thảo "35 năm nhìn lại" tại Hoa Thịnh Đốn. April 9, 2010.
Ông Bùi Diễm đọc diễn văn khai mạc buổi hội thảo "35 năm nhìn lại" tại Hoa Thịnh Đốn. April 9, 2010.
Photo: RFA

Xem toàn trang