Anonymous says:
13/01/2012 04:25

Con ông cháu cha học tại chức, từ xa, mở rộng, dân lập, liên thông… chui hết vào cơ quan Nhà nước kiểu cha truyền con nối thì làm sao xã hội Việt Nam ứng xử thông minh được. Giáo dục thì Kinh doanh, tuyển dụng công chức thì lưu manh. Nên đưa Bộ Giáo dục VN ra tòa án Quốc tế để xét xử vì tội làm ngu đất nước. Đưa Bộ Nội vụ VN vào tội đồng phạm “cào bằng bằng cấp, năng lực”. đã tiếp tay cho Bộ GD tuồn hàng giả vào các cơ quan nhà nước.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang