Làm lãnh đạo không đơn giản!

Khi đã là những người nắm giữ những chức vụ quan trọng nhất trong bộ máy chính quyền của một quốc gia, dù được nhân dân bầu lên hay do bộ máy chính trị của một đảng phái đưa lên, thì ngừơi lãnh đạo đã trở thành đại diện cho quốc gia đó.
Nhật Hiên, phóng viên RFA
2009-10-28
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Xem toàn trang