Tranh luận mở về bauxite: đầy lo ngại

Vấn đề khai thác bauxite ở Tây Nguyên có thể có chuyển biến ở một mức độ nào đó. Chính phủ không thể không lưu tâm tới công luận vốn dĩ đã nóng trở lại sau thảm họa bùn đỏ ở Hungary.
Nam Nguyên, phóng viên RFA
2010-10-29
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Công trường khai thác bauxite ở Nhân Cơ - Tây Nguyên.
Công trường khai thác bauxite ở Nhân Cơ - Tây Nguyên.
Photo courtesy of 3s-vn.com

Báo chí được đưa tin phản biện rộng rãi và nhiều diễn đàn trực tuyến được tổ chức. Khởi đầu cho những sinh hoạt này là tranh luận Online ngày 27/10 của Vietnam Net và sau đó một ngày của VnExpress.

Trước đó vài ngày, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố với báo chí bên hành lang Quốc hội: “Chính phủ đang tập hợp tất cả ý kiến để báo cáo Bộ Chính trị và Quốc hội. Lo ngại của nhân sĩ trí thức là cần thiết và phải được lắng nghe, nhưng kết luận cuối cùng thì cần có thời gian”. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh rằng, phải lắng nghe tất cả ý kiến của mọi tầng lớp nhân dân, nhất là nhân sĩ trí thức để thảo luận, bàn bạc dân chủ để quyết định cuối cùng đưa ra đạt được mục tiêu hiệu quả kinh tế xã hội, bảo vệ được môi trường.

Tai họa lớn hơn chuyện bùn đỏ

Xem toàn trang