Hổ Đông Dương có nguy cơ tuyệt chủng

Loài hổ Đông Dương, đặc chủng tại vùng rừng núi ba nước Việt- Miên- Lào được đưa vào Sách Đỏ vì đang ở bên bờ nguy cơ tuyệt chủng.
Gia Minh, Biên tập viên RFA
2010-02-16
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Loài hổ Đông Dương đang có nguy cơ bị diệt chủng
Loài hổ Đông Dương đang có nguy cơ bị diệt chủng
RFA photo fr:YouTube

Xem toàn trang