Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Mức độ độc hại của việc rỏ rỉ hóa chất ở nhà máy bauxite Tân Rai?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Độc giả không muốn nêu tên :

SU DOC HAI CUA HOA CHAT O NHA MAY BAUXITE TAN RAI CHINH LA SU DOC HAI CUA BON TRUNG CONG MUU DO GHIET DAN TA TU BUOC MOT VA THE HE MAI SAU...HOA CHAT NGAM VAO LONG DAT ANH HUONG NGUY HAI NGUON NUOC SUC KHOE CON NGUOI,MOI TRUONG....KO THE LUONG DUOC SU NGUY HIEM CUA NO ...TAT CA MOI NGUOI DIEU BIET SAO CAC NGAI [LANH DAO] CU THO O NGAM NHIN NEU QUI VI THAY DUOC SU NGUY HAI THI PHAI DINH CHI TAT CA MOI HOAT DONG NAY ...KEO KO KIP NUA...

10/10/2011 14:34

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

Tôi Xin cám ơn RFA đã cho chúng tôi biết thảm cảnh ô nhiệm bùn đỏ tại quê nhà.
Điều quan trọng nhất xin gửi đến các nhà lãnh đạo đất nước là hãy ngừng ngay việc khai thác bauxit mặc dù có thiệt hại về kinh tế nhưng sẽ ngăn được thảm họa trước mắt và lâu dài cho dân tộc Việt nam chúng ta.

10/10/2011 05:47

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang