Giới trẻ khó tiếp cận thông tin “nóng”?

Giới trẻ Việt Nam ít quan tâm những vấn đề “nóng” của đất nước, hay chỉ vì các bạn trẻ không thể tiếp cận thông tin “nóng” qua các phương tiện thông tin đại chúng?
Khánh An, phóng viên RFA
2010-04-06
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Báo chí ở Việt Nam đều do nhà nước quản lý và kiểm duyệt thông tin.
Báo chí ở Việt Nam đều do nhà nước quản lý và kiểm duyệt thông tin.
Photo courtesy of Fabaco

Xem toàn trang