Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Miền Trung nở rộ dịch vụ mai táng

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.







Nguyễn Tấn X nơi gửi Cà Mau :

Dịch vụ mai táng , từ A->Z... có đội lính gác bảo vệ thây ma , phục vụ ngày đêm 24/7

25/09/2014 16:32

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang