IPA trao giải Tự do Xuất bản 2011 cho ông Bùi Chát

Ông Bùi Chát, người sáng lập Nhà xuất bản Giấy Vụn tại Việt nam, được tổ chức Các nhà Xuất bản Quốc tế, IPA, trao giải Tự do Xuất bản năm nay vì lòng can đảm cổ xuý cho quyền tự do xuất bản.
RFA 25.04.2011
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Thông cáo báo chí cuả IPA hôm qua cho biết như vừa nêu.

Giải cũng được chủ tịch cuả IPA trao vào ngày hôm qua  tại Buenos Aires, trong khuôn khổ Hội chợ sách quốc tế lần thứ 37 đang diễn ra tại đó.

Chủ tịch của  Uỷ ban Tự do Xuất bản của IPA cho biết sau gần 10 năm kiên trì đấu tranh, nhà xuất bản Giấy Vụn của ông Bùi Chát đã giúp gây dựng nên một phong trào xuất bản độc lập. Dù trong những điều kiện khó khăn cùng cực, Nhà xuất bản Giấy Vụn cũng đã khởi xướng được một phong trào mới của những người tư duy độc lập, những nhà văn, nghệ sĩ tự do không tuân thủ những qui định của Nhà Nước trong sáng tác.

Xem toàn trang