Tất cả các ý kiến của bạn đọc về 5 lao động Việt thiệt mạng khi đi xin visa ở Thái Lan

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.nghèo là khổ nơi gửi Việt nữ & Việt nam... Drziệt kộng xản :

Nghèo thì ở đâu cũng khổ kả, nhưng nghèo ở xứ Việt+sản mới xứng tầm KỰC KHỐN, KỰC KHỔ !

Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình... đã được fỏng jái, đã được sóa đói jảm nghèo từ bao chục năm koa rùi mờ chừ dzẫn còn lu loa, bôi bác rằng-thì-là «Những năm qua, nhiều người Việt Nam, chủ yếu ở các tỉnh nghèo miền Trung là Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình đã tìm đường sang lao động bất hợp pháp tại Thái Lan»... fải xa xứ lìa quê kiếm cơm, fải ly hương cầu thực để rồi phải toi thân mạng nơi xứ người...

25/03/2019 08:13

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang