Ban Bí thư Trung ương Đảng họp tổng kết công tác thanh kiểm tra năm 2017

2018-04-10
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp tổng kết công tác thanh kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng CSVN
Ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp tổng kết công tác thanh kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng CSVN
AFP

“Chống tham nhũng, ai nhụt chí thì dẹp sang bên để người khác làm” là tuyên bố mà ông Tổng bí thư CSVN Nguyễn Phú Trọng đưa ra trong cuộc họp tổng kết công tác kiểm tra của Ban Bí thư TW Đảng tại 10 tỉnh thành và 5 cơ quan Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng sáng ngày 10/4.

Truyền thông trong nước loan tin theo đó phát biểu tại buổi họp, ông Nguyễn Phú Trọng cho rằng năm 2017, tính công khai đã được chú ý đầy đủ và nhiều hơn. Ý thức Đảng, tính Đảng ở các cơ quan chính quyền đoàn thể đã được chú ý hơn. Mục tiêu đặt ra là cần giải quyết những vấn đề tồn đọng, sửa chữa khuyết điểm và tập trung xử lý những sai phạm vi phạm pháp luật Nhà nước, đẩy mạnh công tác, giáo dục, xây dựng tư tưởng phòng ngừa giữa xây và chống. Ông cũng nhấn mạnh rằng công tác xây dựng Đảng đã phát huy ưu điểm, chống thoái hoá biến chất và đã thúc đẩy các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại. Nhờ đó, kinh tế xã hội quý I lần đầu sau 10 năm đạt 7.38%.

Ông Trọng cũng chỉ ra những hạn chế như tình trạng “trên nóng dưới lạnh” với sự chuyển biến chưa toàn diện và đồng bộ giữa các cấp, ngành, lĩnh vực. Vẫn còn tình trạng nhiều cơ sở học tập và làm việc theo hình thức, chưa có nhiều sáng kiến đổi mới và đang đi dần vào lối mòn. Bên cạnh đó, vẫn chưa phát huy được vai trò của nhân dân, Mặt trận tổ quốc, phê bình, tự phê bình còn nể nang, kiểm soát quyền lực chưa tốt, nhất là kiểm soát bằng cơ chế, chính sách.

Ông Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc xét xử hàng loạt vừa qua đa phần là các vụ án về kinh tế, làm thất thoát nhưng phần sâu xa hơn là sự tuyệt đối trung thành với Đảng, kiên định với chế độ cần được tăng cường hơn nữa.

Kết quả kiểm tra 10 tỉnh và 5 cơ quan Trung ương sẽ được Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tổng hợp, thông báo công khai và phổ biến cho các nơi.

Ý kiến (1)
Share

Chinh Nguyen

nơi gửi USA

Chống THAM NHŨNG là một việc làm tốt lành để đất nước có kỷ cương. Thế nhưng tại sao không sửa sai trái ngay từ lúc ban đầu của sự việc mà để sau bao nhiêu năm mới khui ra làm thất thoát biết bao nhiêu công quỹ của nhà nước. Trong thể chế Cộng Sản thì THAM NHŨNG tràn lan từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên. Tham nhũng bất kỳ cái gì và làm cho người dân khốn khổ càng khốn khổ thêm. Các ông Quan to hãy bình tâm nghĩ lại và đặt chính bản thân mình vào địa vị người dân thì rõ. Dân mà quá khốn khổ thì đất nước như thế nào? Các Quan Tham có hiểu được cái triết lý sơ đẳng của một quốc gia không? Xin chào thua quý Quan tham, chính các Quan tham đã và đang phá hoại ̣đất nước và dân tộc.

10/04/2018 09:15

Xem toàn trang