Hợp tác Úc-Việt Nam đưa ra hướng dẫn về nhân quyền cho ngành may mặc và da giày

2021.04.21
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
Hợp tác Úc-Việt Nam đưa ra hướng dẫn về nhân quyền cho ngành may mặc và da giày Công nhân xưởng may đang khâu quần áo tại một nhà máy ở Hà Nội hôm 24/5/2019.
AFP

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Ủy ban Nhân quyền Úc 2021 gần đây công bố tài liệu hướng dẫn cho ngành may mặc và da giày ở Việt Nam thực hành kinh doanh có trách nhiệm. 

Mạng chuyên ngành may mặc Just-Style trụ sở tại Anh Quốc loan tin vừa nêu ngày 20 tháng tư. Theo đó, tài liệu hướng dẫn dành cho các công ty tại Việt Nam nói rõ tăng trưởng kinh tế có ý nghĩa quan trọng đối với việc tạo việc làm, phát triển cơ sở hạ tầng và xóa đói giảm nghèo, nhưng cũng có thể gây ra những thách thức đối với việc thúc đẩy, bảo vệ và thực hiện các quyền con người. Vì vậy, mục đích của bản hướng dẫn dài 117 trang là nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp ứng phó với các thách thức về nhân quyền, thúc đẩy hoạt động kinh doanh có trách nhiệm và tôn trọng quyền con người tại Việt Nam.  

Bản hướng dẫn được nói lại càng có ý nghĩa quan trọng vì được phổ biến trong lúc đại dịch COVID-19 gây nhiều khó khăn trong ngành may mặc và da giày, vốn tạo việc làm cho khoảng 2,5 triệu người ở Việt Nam. Ngành được nói chiếm gần 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của đất nước. 

Tài liệu hướng dẫn là một phần của chương trình hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Ủy ban Nhân quyền Úc (AHRC) và được hỗ trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương Mại Úc.

Quỹ Nhi Đồng Liên hiệp Quốc vừa qua cũng có báo cáo về tình trạng trẻ em Việt Nam bị tác động bởi ngành may mặc và da giày. Đó là những tác động hoặc là trực tiếp khi trẻ em làm việc trong lĩnh vực này, hay gián tiếp khi trẻ là người lệ thuộc và là thành phần trong cộng đồng.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.