Anonymous says:
06/04/2021 11:32

Vc hen voi giac nhung ac voi dan. Ai tin Vc la di vao cho chet . Song, nghe, lam theo vc noi thi tui no,Vc, cho song, con song, khong nghe , lam trai voi tui no noi la tui no, gio du tro hen mon, ac doc , lam cho chet.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang