Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Xây dựng nhà ở tại rừng phòng hộ Sóc Sơn là vi phạm hành chính

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Đảng viên bỏ đảng nơi gửi Viet Nam :

Biết ròi, khổ lắm, nói mãi. Dám làm gì không?

18/12/2018 08:34

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang