Dung Quất số 1 tạm ngưng hoạt động để kiểm tra

Nhà máy lọc dầu Dung Quất số 1 tại Quảng Ngãi từ ngày 23 tháng 3 này sẽ tạm ngưng hoạt động trong vòng hai tuần lễ để kiểm tra các thiết bị, phụ tùng.
RFA 21.03.2011

Share
Tờ Lao Động loan tin này và cho biết sẽ có chừng 60 chuyên gia từ Tổ hợp nhà thầu Technip, nhà cung cấp bản quyền công nghệ cuả Pháp, rồi nhà thầu bảo dưỡng SK cuả Hàn Quốc tham gia công tác kiểm tra sắp đến.
Vào ngày 25 tháng 3, Kiểm toán Nhà Nước Việt Nam cũng bắt đầu tiến hành công tác đầu tiên tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất số 1.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang