Hát Then chính thức được UNESCO vinh danh di sản phi vật thể đại diện nhân loại

RFA
2019-12-13
Share
hat-then 12 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam và Hát Then di sản thứ 13 vừa mới được UNESCO công nhận.
Courtesy: BVHTTDL/ RFA Edited

Cục Di sản Văn hóa thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam vào ngày 13/12 ra thông báo ‘thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam vừa chính thức được ghi danh vào danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại.

Công nhận vừa nêu được đưa ra tại phiên họp Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 14 của tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) diễn ra tại Columbia. Theo đó Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam được xem là di sản văn hóa phi vật thể thứ 13 của Việt Nam và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Theo Cục di sản văn hóa, việc UNESCO công nhận Thưc hành Then là di sản của nhân loại đã khẳng định bản sắc văn hóa phong phú của dân tộc Việt Nam. Việc thực hành nghi lễ Then thể hiện tình đoàn kết của các tộc người, tôn trọng thế giới quan tộc người theo mục tiêu của UNESCO, nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của di sản các cộng đồng dân tộc không chỉ ở Việt Nam mà còn nhiều quốc gia trên thế giới.

Bà Lê Thị Thu Hiền cục trưởng cục di sản văn hóa đã cam kết thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ các giá trị của thực hành nghi lễ Then.

Then là một thực hành nghi lễ không thể thiếu trong đời sống tâm linh của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam, phản ánh các quan niệm về con người, thế giới tự nhiên và vũ trụ. Thực hành Then được truyền khẩu thể hiện sự kế tục giữa các thế hệ. Các thầy Then đóng vai trò chính yếu trong việc chuyển giao các kỹ năng và bí quyết liên quan, một số thầy Then thực hiện khoảng 200 nghi lễ Then một năm.

Di sản thực hành nghi lễ Then tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng Đông Bắc như Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang và vùng Tây Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và một số nơi khác tại Việt Nam.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang