Việt Nam tiếp tục bị xếp vào nhóm không có tự do Internet

RFA
2021-09-21
Share
Việt Nam tiếp tục bị xếp vào nhóm không có tự do Internet Hình minh hoạ: người chơi games trên internet ở Hà Nội
AFP

Việt Nam tiếp tục bị xếp vào nhóm các quốc gia không có tự do trên mạng Internet trong báo cáo năm 2021 của tổ chức Freedom House vừa được công bố ngày 21/9.

Báo cáo mang tên The Global Drive to Control Big Tech, tạm dịch ‘Nỗ lực Toàn cầu nhằm kiểm soát các đại công ty công nghệ’.

Theo thang đánh giá với số điểm tự do nhất là 100 và ít tự do nhất là 0, Việt Nam năm nay ở mức 22 điểm, trong đó 12 điểm về những trở ngại tiếp cận, 6 điểm về giới hạn nội dung và 4 điểm về những vi phạm quyền của người sử dụng.

Trong phần về chủ quyền dữ liệu là cớ để giám sát, báo cáo nêu ra dự thảo nghị định do Bộ Công an Việt Nam soạn thảo và đưa ra hồi tháng hai năm nay nhằm qui định chi tiết một số điều của Luật An Ninh Mạng của Việt Nam. Nghị định có thêm những yêu cầu đối với các công ty mạng về việc lưu trữ dữ liệu tại máy chủ ở Việt Nam. Những dữ liệu phải lưu trữ bao gồm tên tuổi người dùng, quốc tịch, giấy chứng minh, số thẻ tín dụng, các thông tin sinh trắc, sức khỏe.

Báo cáo của Freedom House cho rằng những lý cớ mơ hồ liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự xã hội được đưa ra trong dự thảo nghị định nhằm cho phép cơ quan chức năng có thể tiếp cận dữ liệu của người dùng.

Việc các công ty mạng xã hội tuân thủ hoàn toàn những qui định của Việt Nam, giới hoạt động, nhà báo, các nhà bảo vệ nhân quyền sẽ đối mặt nguy cơ trước sự đàn áp nặng nề tiếng nói bất đồng chính trị của chế độ độc đảng.

Chính phủ Hà Nội là một trong ít nhất 55 nhà cầm quyền trên thế giới áp dụng chính sách điều tra, bắt giữ và kết tội những người đưa lên mạng xã hội những bài viết của họ.

Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
22/09/2021 21:18

Luật An Ninh Mạng Việt Cộng, của Đảng, do Đảng, vì Đảng Búa Liềm Việt Cộng vi phạm Hiến chương Liên hiệp quốc về Nhân quyền.
Nhân dân thế giới qua các tiếng nói của các tổ chức, đoàn thể nhân quyên quốc tế đồng hanh, đông tâm, đồng thanh với nhân dân Việt Nam.

Thể chế, chế độ Đảng là Nhà nước, Nhà nước là Đảng, độc đảng, độc tài, độc đoán, độc tôn, độc trị,
đảng cờ đỏ Búa Liềm là nhà nước cờ đỏ Sao Vàng, nhà nước cờ đỏ Sao Vàng là đảng cờ đỏ Búa Liềm,
độc quyền " nhân danh ", mạo danh, ngụy danh Nhân dân Viet Nam, độc quyền làm " Hiến pháp Búa Liềm " , " Luật pháp Búa Liềm ",
độc quyền làm " Luật An Ninh Mạng Búa Liềm ", của Đảng, do Đảng, vì Đảng, vì đặc quyền, đặc lợi của Đảng Búa Liềm,

độc quyền vi phạm " Hiến pháp Búa Liềm ", vi phạm " Luật pháp Búa Liềm ", vi phạm " Luật An Ninh Mạng ", vì đặc quyền, đặc lợi bất chinh,
bất công, bất lương của Đảng, đảng trưởng, đảng viên, cán bộ, tướng tá công an, quân đội, bọn con buôn, tài phiệt Búa Liềm.
độc quyền đàn áp Nhân dân Việt Nam, độc quyền vi phạm Tự do, Nhân quyền... vi phạm Dân chủ, Dân quyền của Nhân dân Việt Nam.

Nhân dân Việt Nam, không có Tự do, Nhân quyền, không có Dân chủ, Dân quyền, không có toàn quyền Tự do làm Hiến pháp Việt Nam,
làm Luật pháp Việt Nam, làm Luật An Ninh Mạng Việt Nam, luật của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, vì quyền lợi chính đáng, chính danh, chính nghĩa của toàn dân Việt Nam.

Toàn dân Việt Nam, từng công dân Việt Nam, có bổn phân, có trách nhiệm, có toàn quyền chính đáng, chính danh, chính nghỉa
Đứng lên đáp lời sông núi.... Đứng Lên, Lên Tiếng... Stand Up, Speau Out... cho Tự do, Dân chủ... Dân quyền, Nhân quyền...

Bất tuân, bất chấp, bất khuất... Bất tín nhiệm, bất hợp tác, bất bạo động... Đéo phải tuân, đếch phải tuân....
tất cả các điều luật, ngụy luật, ngụy định, ngụy quyết, quy định, quy trình, quy luật... hành vi, hành động, hành xử... bất hợp hiến, bất hợp pháp...
bất chính, bất minh... bất công, bất nhân, bất lương... ngu, tham, hèn, ác, láo.́.. của Đảng, do Đảng, vì Đảng, vì đặc quyền, đặc lợi của Đảng, đảng trưởng, đảng viên, cán bộ, tướng ta công an, quân đội, con buôn, tài phiệt Búa Lìêm Việt Cộng.

Toàn dân Việt Nam liên kết trong Sự thật, đoàn kết trong Tình thương, Tình người, Tình dân tộc Việt Nam.
Toàn dân Việt Nam bất tuân, bất khuất, bất diệt, tất thắng. Giặc cờ đỏ Búa Liềm, bất tài, bất lực, bất lương, tất liệt, tất bại.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang