Anonymous says:
26/10/2020 09:30

.
'Tham nhũng tại VN có giảm nhưng tinh vi hơn'

...đảng cộng sản là tổ sư tham nhũng, vậy xử ai bây giờ ?

Đúng là 'đảng ta' vừa đánh trống vừa ăn cướp! Tiền cứu trợ nạn nhân bão lụt Thủy Tiên quyên góp được cũng tính xơ múi ! Thấy mùi đường là tổ tông nhà đảng bò ra kiếm chác !

'Chúng nó ăn của dân không từ một thứ gì' trích lời bà phó Doan.
.

Anonymous says:
27/10/2020 23:06

" Thế lực thù địch " có làm tham nhũng của Đảng ta giảm, nhưng tham ô của Đảng ta càng tinh vi hơn... thành công, thành công, đại thành công...

Đảng đạo tặc, độc tài, độc đảng... độc quyền đạo tặc, tham nhũng, tham ô...
độc quyền thanh toán đạo tặc tham ô, tham nhũng theo luật đạo tặc của Đảng đạo tặc.

" Bần cùng sinh đạo tặc ".

Lương tháng Đảng bần cùng sinh lương tâm, lương tri Đảng đạo tặc.

Đảng bần cùng sinh Đảng đạo tặc.
Đảng đạo tăc sinh Đảng đạo tặc.

Đảng đạo tặc làm Dân, đất nước bần cùng.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang