Nợ của doanh nghiệp Nhà nước được Chính phủ bảo lãnh chiếm 12% nợ công

RFA
2021.04.13
Nợ của doanh nghiệp Nhà nước được Chính phủ bảo lãnh chiếm 12% nợ công Tờ tiền Việt Nam trong ảnh minh họa này ngày 31 tháng 5 năm 2017
Reuters

Nợ của các doanh nghiệp Nhà nước được Chính phủ bảo lãnh chiếm 12% nợ công trong giai đoạn từ 2015 đến 2019, tương đương khoảng 46.000 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản nợ nước ngoài.

Đó là thông tin được nêu ra trong báo cáo của Bộ Tài Chính gửi Chính phủ về Dự thảo đề án cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025.

Truyền thông Nhà nước hôm 12/4 cho biết, một trong những nhiệm vụ đã được Bộ Tài chính đặt ra là tăng cường quản lý, giám sát việc vay nợ và sử dụng vốn vay của các doanh nghiệp Nhà nước, hạn chế tối đa cấp bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay mới.

Do đó, từ năm 2015, Chính phủ ban hành nghị định quy định doanh nghiệp Nhà nước trực tiếp vay vốn nước ngoài, không được Chính phủ bảo lãnh.

Trước đó, trong giai đoạn 2011 - 2015, Chính phủ đã bảo lãnh nhiều khoản vay của các doanh nghiệp Nhà nước để đảm bảo các công trình trọng điểm, cấp bách.

Bộ Tài chính cho biết, từ 2011 - 2015, Chính phủ đã bảo lãnh 35 dự án, chương trình với tổng số vốn 15,6 tỷ USD. Trong đó, vốn vay nước ngoài chiếm 14 tỷ USD, thời hạn trả nợ bình quân 12 năm. Số tiền được Chính phủ bảo lãnh vay nợ bị nói cao cấp 3 lần giai đoạn 2007 -  2010.

Năm 2016, Chính phủ nói chỉ bảo lãnh 1 dự án trị giá 170 triệu USD. Năm 2017, Chính phủ không bảo lãnh nhưng có một số dự án đăng ký trước đó và được thu xếp tổng vốn vay 2,8 tỷ USD. Những dự án này được nói thuộc Ngành Điện.

Năm 2018, Chính phủ bảo lãnh 2 dự án với trị giá 1,6 tỷ USD. Năm 2019, không có dự án được bảo lãnh.

Bộ Tài chính thống kê đến hết năm 2019, tổng giá trị giải ngân các dự án được Chính phủ bảo lãnh khoảng 46 ngàn tỷ đồng. Trong đó, vốn vay nước ngoài gần 45 ngàn tỷ đồng, vay trong nước khoảng 1 ngàn tỷ đồng.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.