ICJ lên án biện pháp điều tra đối với luật sư nhân quyền Đặng Đình Mạnh

Bản thân Luật sư Đặng Đình Mạnh đã bày tỏ quan ngại của ông một cách công khai về tiến trình điều tra của các cơ quan chức năng đối với vụ Tịnh Thất Bồng Lai.

Ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai, và Luật sư Đặng Đình Mạnh Courtesy FB Tịnh Thất Bồng Lai/ RFA edit

Ủy ban Luật gia Quốc tế (ICJ) vào ngày 14/3 công bố thư ngỏ gửi hai Bộ Tư pháp và Công an Việt Nam lên án cuộc điều tra hình sự đối với luật sư nhân quyền Đặng Đình Mạnh.

Thư ngỏ của ICJ nêu rõ biện pháp điều tra hình sự đối với vị luật sư này liên quan đến công việc đại diện cho những nhà bảo vệ nhân quyền, những tiếng nói bất đồng chính trị, và những thân chủ trong các vụ án nhạy cảm khác, trong đó có vụ Tịnh Thất Bồng Lai.

Bản thân Luật sư Đặng Đình Mạnh đã bày tỏ quan ngại của ông một cách công khai qua những bài viết và video clip trên mạng xã hội về tiến trình điều tra của các cơ quan chức năng đối với vụ Tịnh Thất Bồng Lai.

ICJ bày tỏ quan ngại về điều 331 không tương thích với luật nhân quyền quốc tế nhằm bảo vệ quyền tự do bày tỏ. Lý do vì điều luật này mơ hồ và quá mông lung áp đặt những hạn chế không cần thiết và không phù hợp đối với các hoạt động hợp pháp của những nhà bảo vệ nhân quyền và luật sư.

ICJ kêu gọi hai Bộ Tư Pháp và Công an của Việt Nam ngay lập tức tiến hành các bước ngưng điều tra hình sự đối với luật sư Đặng Đình Mạnh và những luật sư khác với mục đích gây phương hại đến hoạt động và quyền tự do biểu đạt của họ; có biện pháp hủy bỏ hay sửa đổi thực sự điều 331 cho thương thích với luật nhân quyền quốc tế; có mọi biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm việc thực thi một cách tự do nghề luật sư mà không phải lo sợ bị trả thù, bị hạn chế, gồm những sách nhiễu trong quá trình tư pháp.

2025 M Street NW
Washington, DC 20036
+1 (202) 530-4900
vietweb@rfa.org