Chất vấn các bộ trưởng về những vấn đề “nóng” vào ngày 6 & 8/11

RFA
2019.10.28
nguyen_hanh_phuc Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.
Screen capture of Youtube video

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa gửi phiếu đề nghị các Đại biểu Quốc hội lựa chọn 4 trong số 5 nhóm vấn đề để chất vấn vào ngày 6 và 8 tháng 11. Đáng chú ý trong các nhóm vấn đế là về việc bổ nhiệm cán bộ, mạng xã hội, xử lý tham nhũng.

Theo đó, các nhóm vấn đề chính lần lượt sẽ được chất vấn gồm: nhóm vấn đề thứ nhất trong phiếu đề nghị là về lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT). Trách nhiệm trả lời chính cho nhóm vấn đề này thuộc về Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường.

Nhóm vấn đề thứ 2 thuộc lĩnh vực Công thương, liên quan quản lý, điều tiết điện, quy hoạch năng lượng mới và năng lượng tái tạo, thương mại điện tử và kinh tế số, công tác quản lý thị trường, phòng chống gian lận thương mại, bảo vệ người tiêu dùng…

Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh sẽ chịu trách nhiệm trả lời chính cho nhóm 2, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng các bộ Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên Môi trường, Khoa học Côn nghệ,  Thông tin Truyền thông, Công an, Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ cùng trả lời.

Nhóm vấn đề thứ 3 thuộc lĩnh vực Thanh tra như công tác thanh tra, xử lý tham nhũng… Trách nhiệm trả lời chính là Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái.

Nhóm vấn đề thứ 4 thuộc lĩnh vực Nội vụ. Nội dung là việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Trách nhiệm trả lời chính thuộc về Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân.

Nhóm vấn đề cuối cùng thuộc lĩnh vực Thông tin Truyền thông như công tác quản lý báo chí, công tác quản lý thông tin điện tử, mạng xã hội… Trách nhiệm trả lời chính thuộc về Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.